DAFTAR NILAI FISIKA KELAS X SMA SARASWATI SERIRIT

DAFTAR NILAI FISIKA KELAS X SMA SARASWATI SERIRIT
DAFTAR NILAI FISIKA
MATERI POKOK PENGUKURAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Nama Sekolah          : SMA SARASWATI SERIRIT                            Kelas/Program  : X / MIA
Mata Pelajaran          : FISIKA                                                            Semester          : 1 (GasalNILAI
TUGAS
NO
NAMA
UH II
KUALI FIKASI
KET.
I
II
1
Alit Arimawan Kadek
50
Kurang
Remidi
72
65
2
Angga Mahendra Kadek
92
Baik Sekali
Tuntas
82
75
3
Anggita Sutari Putu
74
Cukup
Tuntas
60
65
4
Arimbawa Putra Dewa Putu
52
Kurang
Remidi
64
65
5
Ary Windayani Komang
64
Kurang
Remidi
82
80
6
Budi Wijaya Komang
46
Kurang
Remidi
80
75
7
Calvin Adi Pratama I Gede
68
Cukup
Tuntas
72
70
8
Chintya Suan Dewi Kadek
44
Kurang
Remidi
52
70
9
Citra Astrilia Ida Ayu Kd
68
Cukup
Tuntas
82
65
10
Denny Andika Komang
46
Kurang
Remidi
64
60
11
Dian Wahyu P Ni Putu
42
Kurang
Remidi
60
60
12
Dimas Dwi Mahendra M
78
Cukup 
Tuntas
76
70
13
Dito Sanjaya Gede
74
Cukup
Tuntas
72
90
14
Dwi Tri Januari Putu
24
Kurang
Remidi
60
65
15
Feri Andreyana I Gede
26
Kurang
Remidi
60
65
16
Ida Candra Dewi Kadek
44
Kurang
Remidi
72
80
17
Juniariyaningsih Ida Ayu Pt
46
Kurang
Remidi
64
55
18
Karisma Amelia Komang
54
Kurang
Remidi
56
60
19
Kusuma Wijaya I Gst Agung
18
Kurang
Remidi
-
65
20
Martini Putu
26
Kurang
Remidi
-
65
21
Mira Febriana Kadek
56
Kurang
Remidi
64
65
22
Puja Astuti Putu
52
Kurang
Remidi
60
55
23
Rina Juliana Kadek
34
Kurang
Remidi
76
65
24
Santiani Ni Nyoman
36
Kurang
Remidi
82
65
25
Sepiyani Komang
34
Kurang
Remidi
64
65
26
Sudi Manggala Komang
64
Kurang
Remidi
76
60
27
Suka Wijaya I Ketut
42
Kurang
Remidi
68
-
28
Widhi Artana Kadek
74
Cukup
Tuntas
68
60
29
Widhi Yasa Komang
78
Cukup
Tuntas
76
70
30
Widia Candra Putu
24
Kurang
Remidi
60
65
31
Widya Saskara Ketut
80
Baik
Tuntas
72
80
32
Wisnu Artha I Kadek
42
Kurang
Remidi
76
65


Jumlah Siswa yang Tuntas UH II             : 9
Jumlah Siswa Tidak Tuntas UH II            : 23
Persentase Ketuntasan  UH II                 : 28%

Tindak Lanjut : Siswa yang tidak tuntas UH II diberikan Remidi.Mengetahui                                                                                                                        Seririt, 5 September 2017
Kepala SMA Saraswati Seririt                                                                                           Guru Mata Pelajaran Fisika


Drs. Nyoman Arjana, M.Pd                                                                                              Komang Suardika, S.Pd. Gr
Nip. -                                                                                                                                   Nip. –